قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

تحصیلات تکمیلی

دانلود فرم های مربوط به دوره تحصیلات تکمیلی
ردیفعنوان فرمدانلود فرمت PDFدانلود فرمت Word(Doc)
1آئين نامه اجرايي پايان نامهDownload PDFDownload Doc
2فرم شماره یک
تعیین استاد راهنما
Download PDFDownload Doc
3فرم شماره دو
تعيين موضوع پیشنهادی
Download PDFDownload Doc
4فرم شماره سه
درخواست تصويب طرح پيشنهاديه پايان نامه
در حال بروزرسانيدر حال بروزرساني
5فرم شماره چهار
گزارش سه ماهه
Download PDFDownload Doc
6فرم شماره پنج
فرم مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
Download PDF
7فرم شماره شش
آمادگي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
Download PDFDownload Doc
8فرم شماره هفت
اعلام برگزاري جلسه ي دفاع از پايان نامه
Download PDFDownload Doc
9فرم شماره هشت
فرم ارزيابي مستندات پژوهشي
Download PDFDownload Doc
10فرم شماره نه
دعوت نامه اساتید داور جهت جلسه ي
Download PDFDownload Doc
11فرم شماره ده
فرم ارزشيابی پايان نامه
Download PDFDownload Doc
12فرم شماره یازده
صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
Download PDFDownload Doc
13فرم شماره دوازده
گزارش دانش آموختگي دانشجويان كارشناسي ارشد
Download PDFDownload Doc
14فرم شماره سیزده
تحویل نسخه های نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد
Download PDFDownload Doc
15فرم شماره چهارده
تمدید سنوات جهت نیمسال ششم (کمیسیون موارد خاص دانشگاه)
Download PDFDownload Doc
16فرم شماره پانزده
تایید اصلاحات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد توسط استاد داور
Download PDFDownload Doc
17فرم شماره شانزده
فرم شماره یک- تصویب موضوع پيشنهادی پايان نامه کارشناسي ارشد
Download PDFDownload Doc
دانلود سرفصل دروس و چارت کارشناسی ارشد
دانلود چارت دروس رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس